גולדמן תקשורת בע"מ

הסכם תנאי שימוש

באתר, ובתוכנות www.gsms.co.il

(להלן: האתר והתוכנות, ביחד - "האתר")

 

הסכם תנאי שימוש באתר מהווים הסכם בינינו ובינך, יש לקרוא היטב את ההסכם לרבות את כל תנאי השימוש באתר (להלן: "תנאי השימוש") באופן יסודי בטרם תגלוש באתר או תעשה שימוש כלשהו באתר או בתוכנות.

 

אישור ההסכם על ידך מהווה אישור לכך כי קראת היטב את ההסכם לרבות את תנאי השימוש וכי אתה מבין ומסכים לתוכנם ואתה מוסמך לאשר ולחתום על ההסכם.

 

שים לב! גלישה באתר או בחלק מהאתר לרבות רישום לאתר מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש.

 

אם אינך מסכים להוראות תנאי השימוש או לחלק מהם, או אם לא קראת את כל תנאי השימוש באתר טרם הגלישה לאתר, אל תגלוש לאתר, צא מהאתר ואל תעשה שימוש בשירותיו בכל דרך.

 

מבוא

1.      האתר מופעל על ידי חברת גולדמן תקשורת בע"מ (להלן: "החברה" ו/או "גולדמן" מצד אחד) האתר פועל תחת שם מתחם שבבעלות גולדמן www.gsms.co.il  . המונח "החברה" ו/או המונח "גולדמן" יפורש כ: חברת גולדמן תקשורת בע"מ, לרבות בעלי החברה, מנהלי החברה, עובדי החברה וכל מי מטעם החברה.

2.      חברת גולדמן תקשורת בע"מ בונה ומפעילה מאז שנת 2002 מערכות המשמשות כצינור תקשורתי בלבד להעברת הודעות SMS מורשות בלבד (להלן: "SMS") אל כל מנויי חברות הסלולאר בישראל (להלן: "חברות הסלולאר").

2.1.               האתר מאפשר העברת הודעות SMS ממחשבים, טאבלטים וסמארטפונים באמצעות האינטרנט לרשת השרתים הפרטית של החברה שהיא רשת שרתים מוגנת Fire wall פרטי.

2.2.               העברת הודעות SMS משרתי החברה אל רשת הבזק הארצית מתבצעת באופן אוטומטי ישיר מידי לליבת רשת הרט"ן של המפעיל הסלולארי ומאובטחת באמצעות חיבור דרך רשת IP על גבי פרוטוקול SMPP V.3.4 ישירות לשרת ה- SMSC של המפעיל הסלולארי בישראל איתו חתומה חברת גולדמן תקשורת בע"מ בהסכם העברת הודעות SMS.

2.3.               החיבור בין שרתי החברה לבין שרת ה- SMSC של המפעיל הסלולארי הארצי מבוצע באופן ישיר באמצעות קו נל"ן ודרך Fire wall ברשת המפעיל הסלולארי אל שרתי Load Balanced, אשר תומכים ביתירות בין שני שרתי אפליקציה חליפיים.

2.4.               בעל החשבון, המשתמש הרשום באתר ובתוכנות והמזוהה על פי מספר הישות (להלן: – ה"משתמש" מצד שני).   

2.5.               אין לראות בנ"ל הצעה, חברת גולדמן תקשורת בע"מ שומרת לעצמה בעניין זה שיקול דעת בלבדי.

כללי

3.      האמור במבוא ובהקדמה שלפניו הינם חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

4.      הכתוב לעיל ולהלן חל על כל משתמש באתר, והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

5.      הנך מאשר כי לרשותך מספיק זמן (בערך כ- 40 דקות) לקרוא היטב ובניחותא את כל סעיפי ההסכם ולהבין את כל תנאי ההסכם ולהחליט לפני כל שימוש באתר אם הנך מסכים לכל תנאי ההסכם.

6.      כותרות הפרקים של תנאי השימוש הינן לנוחות בלבד, ואין לראות בהן כמחייבות או כמסייעות בפרשנות.

7.      האתר אינו מיועד לשליחת הודעות פרסומת,

7.1.               למען הסר ספק "דבר פרסומת" (להלן: "דבר פרסומת") – מסר המופץ באופן מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת.

7.2.               שליחת דבר פרסומת באמצעות שרותי האתר אסורה לחלוטין.

8.      בנוסף על ההגדרות המופיעות בכל מקום אחר בתנאי השימוש יחולו ההגדרות הבאות:

8.1.               "בעל חשבון" – כל מי שנרשם לאתר במספר הישות שלו ורשום כבעל חשבון באתר, והחשבון רשום ומזוהה במספר הישות שלו (User ID).

8.2.               "שם משתמש" (User ID) אישי מוגדר ברישום לאתר כבעל חשבון באתר במספר הישות של בעל החשבון ומוגן בסיסמא אישית שנקבעת על ידי בעל החשבון.

8.2.1.      בעל החשבון באתר מתחייב ומצהיר בזה כי ידוע לו כי כל פעילות /הזדהות ו/או גישת/כניסת משתמש לאתר, בין של בעל החשבון באתר ובין ברשותו של בעל החשבון, אפשרית רק באמצעות מספר ישות וסיסמא ומחייבת את בעל החשבון בלבד.

8.3.                "משתמש" –בעל חשבון באתר, לרבות אך לא רק - כל גולש וכל משתמש באתר ברשות ובסמכות מטעם ובשם בעל חשבון באתר.

8.4.               "נמען" נמען הוא בעל טלפון (להלן: "בעל טלפון") שלמספר הטלפון שלו שלח המשתמש את ההודעה, המשתמש מאשר בזאת לחברה למסור לנמען את פרטי המשתמש ששלח אליו את ההודעה.

8.5.               "דבר פרסומת" – מסר המופץ באופן מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת.

8.6.               "הודעות SMS מורשות" (להלן" "SMS מורשה") הודעות SMS שאינן דבר פרסומת ואינן מכילות דבר פרסומת.

8.7.               "הודעה" – הודעת SMS מורשה מכל סוג בכל הרכב המכילה טקסט, קישור, הפניה, או הודעה ריקה, בין אם התקבלה אצל הנמען ובין אם לא התקבלה אצל הנמען, לרבות אך לא רק – כל דבר בכל מתכונת או בכל פורמט ששלח המשתמש באמצעות השימוש באתר או בתוכנות.

8.8.               "הודעות SMS לשליחה"  – כמות ההודעות הרשומה לזכות המשתמש באתר.

8.9.               "תוכן"  – כל מידע מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק – תמונה, צלמית, תוכן מילולי, תרשים, עיצוב, קובץ קולי תוכנה, צילום, סרטון, חזותי, קולי, סימן, אור-קולי, הנפשה, קונספט, איור, דמות, הדמיה, דגימה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, תו, סמל.

9.      המשתמש מצהיר ומתחייב:

9.1.               כי ידוע לו ששליחת דבר פרסומת באמצעות שרותי האתר אסורה לחלוטין.

9.2.               כי התקשרותו כבעל חשבון וכמשתמש באתר איננה לצורך שיגור דבר פרסומת.

9.3.               כי לא ישגר באמצעות שרותי האתר דבר פרסומת.

9.4.               כי הוא בגיר מעל גיל 18 שנים ולא חלה עליו כל מניעה בדין להתקשר כבעל חשבון באתר ולעשות שימוש בשירותי האתר.

9.5.               כי הוא מתחייב לציית לתנאי הסכם השימוש באתר במלואם ולהוראת כל דין במסגרת השימוש באתר.

9.6.               כי הוא לבדו יהיה האחראי לכל נזק אשר יגרם לו או לכל צד שלישי כתוצאה מהשימוש באתר וכי ידוע לו כי גולדמן לא יישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה משימוש באתר או הסתמכות על ביצועי ומערכות האתר. האמור בסעיף זה יחול גם אם גולדמן צפה או יכול היה לצפות את הנזק מראש.

איסור שימוש באתר לשיגור דבר פרסומת

10.  אסור לחלוטין להשתמש באתר לצורך שיגור דבר פרסומת.

10.1.          המשתמש מצהיר בזה שהוא מודע לכך שהאתר אוסר שיגור דבר פרסומת ולכן:

10.2.          המשתמש מצהיר בזאת ומתחייב לגולדמן שאין בכוונתו ושלא ישתמש בשירותי האתר לצורך שיגור דבר פרסומת בשום אופן ובשום צורה.

רישום כבעל חשבון

11.  משתמש המעוניין בכך יכול באמצעות מילוי טופס רישום משתמש חדש באתר ולאחר שאישר את הסכם תנאי השימוש באתר ברכישת חבילת הודעות מראש להירשם כבעל חשבון באתר.

11.1.           ברישום פרטי בעל החשבון באתר, אישור הסכם תנאי השימוש ורכישת החבילה המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מתחייב ומאשר:

11.1.1.  כי התקשרותו לאתר איננה למטרת שיגור דבר פרסומת.

11.1.2.  כי ידוע לו כי האתר איננו מיועד לשיגור דבר פרסומת ואוסר שיגור דבר פרסומת.

11.1.3.  כי לא ישגר דבר פרסומת באמצעות שירותי האתר.

11.1.4.  כי המידע שסיפק בעת מילוי טופס הרישום באתר מדויק מלא ומעודכן.

11.1.5.  כי הכתובת שסיפק היא כתובת פיזית עדכנית וכתובת דואר אלקטרוני תקפה.

11.1.6.  כי יציין בכל הודעה הנשלחת מן האתר את שמו ודרכי יצירת קשר עמו.

11.1.7.  כי יעדכן את גולדמן בכל מקרה של שינוי בכל מידע שסיפק.

11.1.8.  כי האחריות השיווקית על שליחת ההודעות חלה על המשתמש לבדו, גולדמן איננו מעורב ולא יהיה מעורב בשום אופן ובשום צורה בשליחת ההודעות, הודעות SMS ישוגרו על ידי המשתמש בלבד באמצעות הציוד האלקטרוני האישי של המשתמש מבלי שגולדמן או מי מטעמו מעורב כלל בשיגור ובשליחת ההודעות.

11.1.9.  כי ישפה את החברה מיד עם דרישתה, בגין כל תביעה או דרישה שתופנה אליה על ידי צד שלישי כלשהו עקב פעולה או הימנעות מפעולה שעשה כבעל החשבון בשימוש באתר.

11.2.          מובהר בזאת, כי גולדמן שומר לעצמו את הזכות לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי ומכל סיבה שימצא לנכון לאפשר או שלא לאפשר למשתמש שימוש באתר.

תשלומים

12.  כמות הודעות לשליחת SMS מורשה ירשמו לזכות המשתמש כנגד קבלת תשלום מראש בלבד.

12.1.          בקניה ותשלום באמצעות כרטיס אשראי, יתרת פתיחה תירשם אוטומטית לזכות המשתמש בכמות ההודעות שהמשתמש ירכוש מראש. ולכן בחתימתו על הסכם זה מתחייב המשתמש התחייבות מפורשת שחברת האשראי לא תכחיש ותשלם לחברה כל סכום בכל עסקה מכל סוג שהוא בכרטיס אשראי שהמשתמש עשה על פי הסכם זה. המשתמש מסכים כי רישומי מערכות השליחה של החברה יהוו ראיה לכמות הודעות SMS ששיגר המשתמש וליתרה, ואלה יחשבו כנכונים וישמשו כהוכחה מכרעת כלפי המשתמש לכל פרטיהם והמשתמש מצהיר כי הוא מקבלם כנכונים.

12.2.          כמות ההודעות שינוכו מחשבון המשתמש בגין כל שליחה הן כמות ההודעות הדרושות למערכת לצורך ביצוע אותה שליחה והן יספרו באופן הבא:

12.2.1.  הודעות בעברית או בכל שפה שאיננה אנגלית:

12.2.1.1.        הודעות בעברית ובכל שפה אחרת שאיננה אנגלית היא הודעה במקטע של 70 תווים כפול מספר הנמענים ברשימת התפוצה.

12.2.1.2.        הודעות ארוכות מעל 70 תווים ישורשרו בפיצול במקטעי הודעה של 67 תווים כל מקטע ונספרות בהתאם לכמות מקטעי ההודעות מהן מורכבת ההודעה כפול מספר הנמענים ברשימת התפוצה.

12.2.1.3.        בהודעות ארוכות כמות ההודעות שינוכו מחשבון המשתמש הינו על פי מספר מקטעי ההודעות שנוצרו לאחר הפיצול וללא תלות בקבלת ההודעות במכשיר הנמען בו הן מוצגות כהודעה אחת שלמה.

12.2.1.4.        אורך הודעה מקסימלי אפשרי בכל שפה שאיננה אנגלית כולל עברית (כמות תווים אפשרית בהודעה משורשרת), 17,018 תווים, מורכב מ- 67 תווים במקטע (Segment) כפול 254 מקטעים (Segments) לפי תקן GSM לשפות

12.2.2.  הודעות באנגלית בלבד:

12.2.2.1.        הודעות באנגלית היא הודעה במקטע של 160 תווים כפול מספר הנמענים ברשימת התפוצה.

12.2.2.2.        הודעות ארוכות מעל 160 תווים ישורשרו בפיצול במקטעי הודעה של 153 תווים כל מקטע ונספרות בהתאם לכמות מקטעי ההודעות מהן מורכבת ההודעה כפול מספר הנמענים ברשימת התפוצה.

12.2.2.3.        בהודעות ארוכות כמות ההודעות שינוכו מחשבון המשתמש הינו על פי מספר מקטעי ההודעות שנוצרו לאחר הפיצול וללא תלות בקבלת ההודעות במכשיר הנמען בו הן מוצגות כהודעה אחת שלמה.

12.2.2.4.        אורך הודעה מקסימלי אפשרי באנגלית (כמות תווים אפשרית בהודעה משורשרת), 38,862 תווים, מורכב מ- 153 תווים במקטע (Segment) כפול 254 מקטעים (Segments) לפי תקן GSM לשפה אנגלית.

12.3.          המשתמש מצהיר, כי הוא מכיר, יודע ומוסכם עליו שקיימת כאמור לעיל מגבלת רשת GSM על אורכה של הודעת SMS, וכי הודעה שתחרוג מהמגבלה תיחתך ותשורשר.

12.3.1.  כמו כן למשתמש ידוע והוא מסכים כי כל הודעה שתישלח מחויבת אף אם אינה מגיעה ליעדה או לא ניתן לדעת אם הגיעה ליעדה.

12.4.          לשם הפעלת האתר ואספקת שירותי האתר גולדמן עשוי להיעזר בשירות של ספקי שירות חיצוני.  גולדמן לא יהיה אחראי לטיב, לאיכות, לרמת השירות, לרמת הציוד, ולכל כשל אפשרי אצל הספק החיצוני ו/או לתוצאותיו, אף אם גולדמן צפה או היה ביכולתו לצפות את הכשל האפשרי ו/או את התוצאה כאמור. כמו כן במקרה בו בשל הפסקת ההתקשרות של גולדמן עם הספק החיצוני לא יוכל גולדמן לספק את שירותי האתר כולם או חלקם יהיה גולדמן רשאי להפסיק את ההתקשרות עם המשתמש באותו שירות או להפסיק את השירות בכלל.

דוחות שליחה

13.  האתר מפיק דוחות שליחה ממוספרים באופן פרטני מפורטים בזמן אמת ניתנים לצפייה באינטרנט ולשליפה לאקסל, האתר שומר דוחות שליחה מתחילת חודש קודם בלבד, על מנת לשמור על רצף דוחות, יש להוריד בגמר כל חודש דוח באקסל לשמירה אישית אצל המשתמש. לא ניתן לאחזר דוחות שליחה מחודשים קודמים.

13.1.          נתוני הדוחות נקבעים על פי שיקול דעתה הבלבדי של החברה וניתנים לשינוי ללא הודעה מראש.

חשבונית מס/קבלה

14.  מחיר הודעות SMS לא כולל דמי טיפול בשליחת חשבוניות/קבלות מודפסות באמצעות הדואר.

14.1.          מוסכם כי חשבוניות מס/קבלה ימסרו למשתמש באמצעים ממוחשבים, במתכונת מסמך ממוחשב בלבד חתום בחתימה מאושרת, בשליחה במייל לכתובת דוא"ל שמסר המשתמש, והמשתמש מביע בזאת את הסכמתו לקבלת החשבוניות באמצעים ממוחשבים.

14.2.          למעט אם ביקש המשתמש קבלת חשבוניות מודפסות באמצעות הדואר לפני ביצוע הקניה והחיוב ובהתאם לפרטי הנמען שנמסרו על ידי המשתמש לחברה, ובתוספת תשלום דמי טיפול בסך של 20 ₪ על כל מכתב שמסירתו תידרש באמצעות הדואר.

14.3.          כל התשלומים הינם במטבע ישראלי, תשלום באמצעות הפקדה או העברה בנקאית או המחאות בנקאיות ייחשבו לתשלום בפועל אך ורק לאחר פירעונם המלא ואישור הבנק.

הזכות להשתמש באתר ולשלוח הודעות

15.  זכות השימוש באתר היא אישית לבעל החשבון בלבד ובלתי ניתנת להעברה לאחר, בעל החשבון הוא האחראי הבלעדי והנושא באחריות המלאה לכל שימוש שיעשה באתר בחשבון שבבעלותו ולהודעות שישלחו מהחשבון.

אבטחת נתונים ושליחות

16.  המשתמש הוא האחראי הבלעדי לשימוש שהוא עושה באתר ו/או בתוכנות השליחה באמצעות הציוד האלקטרוני האישי שלו, לכך שהודעות ה- SMS לא יכילו דבר פרסומת, לאופן העלאת הנתונים לתוכנות, מבנה ותוכן ההודעות, לרבות הגישה לחשבון המשתמש ועצם השימוש בו.

16.1.          לפני כל שליחה לקבוצת נמענים המשתמש ישלח הודעת ניסיון לעצמו על מנת לוודא תקינות קבלת ההודעה בצג הטלפון ורק לאחר מכן ישלח לכל נמעניו.

16.2.          על המשתמש להביא בחשבון שתצוגת ההודעה על צגי טלפונים מסוגים שונים עשויה להתקבל באופן שונה מטלפון לטלפון.

16.3.          החברה בשום אופן לא אחראית ולא תהיה אחראית על תקינות האמצעים האלקטרוניים בהם פונה המשתמש לאתר, האינטרנט, המחשב, הטאבלט, הסמארטפון ו/או כל מכשיר או קו טלפון דרכו המשתמש שולח את ההודעות.

16.4.          דרישות העבודה לשליחת הודעות מדפדפן אינטרנט (Browser) במערכת ה- WebSMS הן כפי שרשום בכניסה לדף הדפדפן.

16.5.          החברה לא תהא אחראית לתקינות הדפדפנים בהם משתמש המשתמש, תאימותם  והתאמתם למערכות שליחת הודעות SMS מהאינטרנט, ולא על תקינות רשת האינטרנט באמצעותה מועברות ההודעות אל שרתי החברה.

16.6.          על המשתמש חלה האחריות הבלעדית לשמור את שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה לא מורשה בחשבונו, החברה לא תהיה אחראית לכל פעולה שתבוצע בקשר עם ההודעות שרכש המשתמש והשימוש בהן כתוצאה מכך שהמשתמש לא שמר את שם המשתמש והסיסמא בסודיות או שהתרשל בשמירתם או שמסר אותם לצד שלישי.

16.6.1.  המשתמש מודע ומתחייב שמחובתו להשתמש בסיסמא בדרגת אבטחה גבוהה שתחיל לפחות אות גדולה, אות קטנה, סימן, אותיות ומספרים ולא תהיה קצרה בפחות מהרכב של 7 תווים.

16.6.2.  המשתמש מודע ומתחייב שהאחריות להחליף ולשנות את הסיסמא לפחות פעם אחת בכל תקופה של 90 ימים היא שלו.

16.6.3.  משיקולי אבטחה האתר לא מאפשר חידוש סיסמא באמצעות האינטרנט ומחייב התקשרות והזדהות אישית של המשתמש בכל צורך של חידוש סיסמא.

16.7.          המשתמש ישמור לעצמו, בכליו הוא, גיבוי מקור מלא ועדכני של כל אחת מרשימות הנמענים בהן הוא משתמש לצורך שליחת ההודעות, באופן שהמשתמש לא יצטרך לנתונים מה- WebSMS לצורך אחזור רשימות נמענים.

16.8.          המשתמש מודע לכך כי מטעמי שמירת סודיות הנתונים לא ניתן לאחזר רשימות נמענים מתוך ה- WebSMS לא על ידי החברה ולא על ידי המשתמש.

ביטול הודעות שנשלחו או עצירת שליחה

17.  המשתמש מודע לכך כי מרגע שביצע את שליחת הודעות SMS אין יותר כל אפשרות עצירה ושום דרך לבטל את השליחה ולמנוע הגעתה למנויים להם היא מיועדת (להוציא מהכלל שליחה מתוזמנת שטרם הגיע זמנה להישלח).

איסור שיגור הודעות זבל כהגדרתן בחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40)

18.  המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מכיר מבין ומודע לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מספר 40) התשס"ח– 2008 (להלן: "החוק") והינו מתחייב לפעול בהתאם להוראות החוק וכי ישגר הודעות רק לבעלי טלפונים שנתנו לו את הסכמתם מראש ובכתב לקבל ממנו הודעות.

18.1.          המשתמש מתחייב ומצהיר בזאת כי בכל הודעת SMS שישלח הוא יציין את שמו ואת דרכי יצירת הקשר עמו לצורך מתן הודעת סירוב כמתחייב מסעיף 1. 30א. (ה) (2) בחוק.

18.2.          לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40),‏התשס"ח-2008: http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2153/2153.pdf

18.3.          לשאלות ותשובות בנושא "ספאם" (דואר זבל) והטרדות – פרסום משרד התקשורת: http://www.moc.gov.il/458-he/MOC.aspx

שימוש בשירותי האתר

19.  בנוסף לכך שחל איסור מוחלט להשתמש באתר לצורך שליחת דבר פרסומת, חל איסור מוחלט לעשות באתר ו/או באיזה מחלקיו שימוש אשר נוגד את דיני מדינת ישראל ו/או כל דין אחר (פלילי ו/או אזרחי) החל על משלוח הודעות SMS ו/או על קבלתן. כמו כן, חל איסור מוחלט לשלוח הודעות שיש בהן משום פגיעה כלשהי בכל צד שלישי, לרבות, אך לא רק: משלוח דואר זבל (spam); הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן; פגיעה בפרטיות; פגיעה בשם הטוב; פגיעה במוניטין; ניבול פה; תועבה והשמצה של כל אדם (לרבות תאגיד); איום; העלבה; הפחדה; והטרדה.

19.1.          מבלי לגרוע מהאמור המשתמש מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא מכיר ומבין היטב את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כפי נוסחו מעת לעת, לרבות כל דבר חקיקה שיבוא במקומו ו/או מכוחו (להלן – “חוק הגנת הפרטיות”). המשתמש מתחייב בכל פעולותיו בקשר לאתר לפעול על פי חוק הגנת הפרטיות, לרבות בכל הקשור לרישום מאגרי מידע, השימוש בהם ומשלוח הודעות SMS. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת, כי ידוע לו שהאחריות לרישום, ניהול ואחזקת מאגרי מידע חלה עליו בלבד ולא על גולדמן, ואין לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי גולדמן בקשר לאמור.

19.2.          כמו כן, המשתמש מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא מכיר ומבין היטב את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982, כפי נוסחו מעת לעת, לרבות כל דבר חקיקה שיבוא במקומו ו/או מכוחו (להלן – "הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת"). המשתמש מתחייב בכל פעולותיו בקשר לאתר לפעול על פי הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת. למען הסר ספק ביחד ובנוסף לאמור בסעיף 18 לעיל מובאים להלן ומהווים חלק בלתי נפרד מהוראות הסכם תנאי השימוש, הוראות מהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת – כאשר לחוק המלא יש לפעול בהתאם לאמור בסעיף 18 לעיל.

19.3.          שיגור דבר פרסומת באמצעות מיתקן בזק

(א) בסעיף זה –

"דבר פרסומת" – מסר המופץ באופן מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת;

"הודעה אלקטרונית" – מסר בזק מקודד המועבר ברשת האינטרנט אל נמען או קבוצה של נמענים, וניתן לשמירה ולאחזור בדרך ממוחשבת;

"הודעת מסר קצר" – מסר בזק הכולל כתב, לרבות אותות או סימנים, או מסר בזק הכולל חוזי או שמע, ומועבר באמצעות רשת בזק ציבורית אל ציוד קצה של נמען או קבוצה של נמענים;

"מערכת חיוג אוטומטי" – מיתקן בזק המשמש לחיוג או לניתוב אוטומטיים של רצף שיחות לקבוצה של נמענים לשם העברת מסר קולי מוקלט אל אותם נמענים;

"מפרסם" – מי ששמו או מענו מופיעים בדבר הפרסומת כמען להתקשרות לשם רכישתו של נושא דבר הפרסומת, מי שתוכנו של דבר הפרסומת עשוי לפרסם את עסקיו או לקדם את מטרותיו, או מי שמשווק את נושא דבר הפרסומת בעבור אחר; לעניין זה, לא יראו כמפרסם מי שביצע, בעבור אחר, פעולת שיגור של דבר פרסומת כשירות בזק לפי רישיון כללי, רישיון מיוחד או מכוח היתר כללי, שניתנו לפי חוק זה.

(ב) לא ישגר מפרסם דבר פרסומת באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש של הנמען, בכתב, לרבות בהודעה אלקטרונית או בשיחה מוקלטת; פנייה חד- פעמית מטעם מפרסם לנמען שהוא בית עסק, באחת הדרכים האמורות בסעיף קטן זה, המהווה הצעה להסכים לקבל דברי פרסומת מטעמו, לא תיחשב הפרה של הוראות סעיף זה.

(ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאי מפרסם לשגר דבר פרסומת כאמור באותו סעיף קטן אף אם לא התקבלה הסכמת הנמען, בהתקיים כל אלה:

(1) הנמען מסר את פרטיו למפרסם במהלך רכישה של מוצר או שירות, או במהלך משא ומתן לרכישה כאמור, והמפרסם הודיע לו כי הפרטים שמסר ישמשו לצורך משלוח דבר פרסומת מטעמו, באחת הדרכים האמורות בסעיף קטן (ב);

(2) המפרסם נתן לנמען הזדמנות להודיע לו כי הוא מסרב לקבל דברי פרסומת כאמור, דרך כלל או מסוג מסוים, והנמען לא עשה כן;

(3) דבר הפרסומת מתייחס למוצר או לשירות מסוג דומה למוצר או לשירות האמורים בפסקה (1).

(ד) הסכים הנמען לקבל דברי פרסומת לפי הוראות סעיף קטן (ב) או לא הודיע על סירובו לקבלם לפי הוראות סעיף קטן (ג), רשאי הוא, בכל עת, להודיע למפרסם על סירובו לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, ולחזור בו מהסכמתו, ככל שניתנה (בסעיף זה – הודעת סירוב); הודעת הסירוב לא תהיה כרוכה בתשלום, למעט עלות משלוח ההודעה; הודעת הסירוב תינתן בכתב או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת, לפי בחירת הנמען.

(ה) (1) מפרסם המשגר דבר פרסומת בהתאם להוראות סעיף זה יציין בו את הפרטים האלה באופן בולט וברור, שאין בו כדי להטעות:

(א) היותו דבר פרסומת; המילה "פרסומת" תופיע בתחילת דבר הפרסומת, ואם דבר הפרסומת משוגר באמצעות הודעה אלקטרונית – בכותרת ההודעה;

(ב) שמו של המפרסם, כתובתו ודרכי יצירת הקשר עמו;

(ג) זכותו של הנמען לשלוח, בכל עת, הודעת סירוב כאמור בסעיף קטן (ד), ודרך אפשרית למשלוח הודעה כאמור שהיא פשוטה וסבירה בנסיבות העניין, ואם דבר הפרסומת משוגר באמצעות הודעה אלקטרונית – כתובת תקפה של המפרסם ברשת האינטרנט לצורך מתן הודעת סירוב.

(2) על אף הוראות פסקה (1), מפרסם המשגר דבר פרסומת באמצעות הודעת מסר קצר יציין בדבר הפרסומת רק את שמו ואת דרכי יצירת הקשר עמו לצורך מתן הודעת סירוב.

(ו) (1) מפרסם המשגר דבר פרסומת בניגוד להוראות סעיפים קטנים (ב) או (ג), דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

(2) מפרסם המשגר דבר פרסומת שלא צוינו בו הפרטים האמורים בסעיף קטן (ה) באופן בולט וברור, או שיש בפרטים שצוינו בו כדי להטעות, בניגוד להוראות אותו סעיף קטן, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

(ז) בבואו להטיל קנס על מפרסם שהורשע בעבירה לפי סעיף קטן (ו), רשאי בית המשפט להתחשב בכך שנפסקו נגד אותו מפרסם, בפסק דין סופי בשל המעשה שבשלו הורשע כאמור, פיצויים לדוגמה לפי סעיף קטן (י).

(ח) מנהל של תאגיד וכן מי שאחראי לתחומי השיווק או הפרסום בתאגיד (בסעיף זה – נושא משרה בתאגיד) חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי סעיף קטן (ו) בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין; נעברה עבירה בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן זה, אלא אם כן עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

(ט) הפרת הוראות סעיף זה היא עוולה אזרחית והוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש], יחולו עליה, בכפוף להוראות סעיף זה.

(י) (1) שוגר דבר פרסומת ביודעין בניגוד להוראות סעיף זה, רשאי בית המשפט לפסוק בשל הפרה זו פיצויים שאינם תלויים בנזק (בסעיף זה – פיצויים לדוגמה), בסכום שלא יעלה על 1,000 שקלים חדשים בשל כל דבר פרסומת שקיבל הנמען בניגוד להוראות סעיף זה.

(2) בבואו לקבוע את גובה הפיצויים לדוגמה, רשאי בית המשפט להתחשב בכך שאותו מפרסם הורשע, בשל אותו מעשה, בעבירה לפי סעיף קטן (ו).

(3) בבואו לקבוע את גובה הפיצויים לדוגמה, יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשיקולים המפורטים להלן, ולא יתחשב בגובה הנזק שנגרם לנמען כתוצאה מביצוע ההפרה:

(א) אכיפת החוק והרתעה מפני הפרתו;

(ב) עידוד הנמען למימוש זכויותיו;

(ג) היקף ההפרה.

(4) אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מזכותו של הנמען לפיצויים לפי סעיף קטן (ט) או לכל סעד אחר, בשל אותה הפרה.

(5) חזקה על מפרסם ששיגר דבר פרסומת בניגוד להוראות סעיף זה, שעשה כך ביודעין כאמור בפסקה (1), אלא אם כן הוכיח אחרת; לעניין זה, לא תהיה למפרסם הגנה במקרים המפורטים להלן:

(א) שיגור דבר הפרסומת נעשה לאחר שניתנה למפרסם הודעת סירוב מאת הנמען כאמור בסעיף קטן (ד);

(ב) המפרסם שיגר בעבר דבר פרסומת לנמען בניגוד להוראות סעיף זה, אף אם לא ביודעין;

(ג) דבר הפרסומת שוגר לנמען לפי רשימה של נמענים או מספרי טלפון, לפי העניין, שהורכבו בהתאם לרצף אקראי של אותיות, ספרות או סימנים אחרים, או שילוב שלהם, כולם או חלקם.

(יא)השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין ביצוע סעיף זה, לרבות לעניין –

(1) אופן מסירת הודעת נמען על הסכמה מפורשת מראש כאמור בסעיף קטן (ב);

(2) אופן מסירת הודעת המפרסם כאמור בסעיף קטן (ג)(1);

(3) אופן מתן הודעת סירוב כאמור בסעיף קטן (ד);

(4) אופן ציון הפרטים שיש לציין בדבר פרסומת כאמור בסעיף קטן (ה) ודרכים אחרות להבאת הפרטים האמורים בסעיף קטן (ה)(2) לידיעת הנמען;

(5) פרטים נוספים שעל מפרסם לציין בדבר פרסומת המשוגר בהתאם להוראות סעיף זה.

(יב) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע דרכים נוספות של שיגור דבר פרסומת באמצעות מיתקן בזק שהוראות סעיף זה יחולו לגביהן.

(יג) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין.

19.4.          אין להשתמש באתר כדי לשלוח הודעות לנמענים שפרטי ההתקשרות עימם הושגו שלא כדין ו/או באמצעות תוכנה לאיסוף כתובות דואר ו/או מספרי טלפון, ואין לשלוח הודעות לנמענים שפרטי ההתקשרות עימם הושגו מגורם שלישי ו/או באמצעות האינטרנט, בין כדין ובין שלא כדין.

19.5.          גולדמן, לפי שיקול דעתו הבלעדי, יהיה רשאי מעת לעת אך לא חייב לעיין בכל הודעה ולפקח על האמור בה, וכן לאסור ו/או לפסול הודעות כולן או חלקן הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של גולדמן. גולדמן מצהיר והמשתמשים מסכימים, כי למרות האמור לעיל אין בכך כדי לחייב את גולדמן באופן כלשהו לפקח על כלל ההודעות ו/או על חלקן ו/או על האמור בהן, וכי האחריות הבלעדית על ההודעות ו/או על חלקן ו/או על האמור בהן הינה ותישאר של המשתמש בלבד. בכל מקרה אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובותיו של המשתמש בהתאם להוראות כל דין, ובמיוחד הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת.

19.6.          למען הסר ספק מודגש, כי האמור בתנאי שימוש אלה אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי. הנוסח המחייב של הוראות הדין יהיה הנוסח המתפרסם באופן רשמי על ידי מדינת ישראל.

הגבלת אחריות

20.  שירותי האתר וכל תוספת לשירותים אלה ניתנים כפי שהם (AS IS). גולדמן אינו מתחייב ואף לא יהא אחראי כלפי המשתמש באתר בכל הנוגע לאיכות השירותים ו/או לתוכן באתר ו/או לזמינות השירותים שבו.

20.1.          למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי גולדמן נוקט בצעדים סבירים על מנת לאבטח את האתר ולהבטיח את פעילותו התקינה, אך בכל מקרה לא יהיה אחראי לכל הפסקה, האטה, אובדן מידע, גניבת מידע, נזק למחשב, נזק לתשתית, הפרעה, וירוס, סוס טרויאני, פרצה, תקלה, כשל חומרה ו/או תוכנה ו/או קווי תקשורת, או פגם כלשהו באבטחה, תהא סיבתם אשר תהא (להלן: "כשל אפשרי"), ככל שיגרמו למשתמשים לרבות נזקיהם ו/או הוצאותיהם. השימוש באתר ובשירותיו נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש. האמור יחול אף אם גולדמן צפה או היה ביכולתו לצפות את הכשל האפשרי ו/או את התוצאה כאמור.

מסירת פרטים אישיים

21.  למען הסר ספק המשתמש מצהיר ומאשר, כי האמור לעיל בסעיף 19 לעיל יחול גם בכל הנוגע למסירת פרטיו האישיים, מספרי כרטיסי אשראי ופרטי חשבון בנק.

סודיות

22.  כל צד להסכם מסכים בזה ומתחייב בזה כי הוא וכל עובדיו והמועסקים על ידו והבאים מטעמו, ישמרו בסודיות מוחלטת כל מידע המגיע אליהם במהלך ביצוע הסכם זה לגבי הצד האחר וכל הקשור בפעילותו. לרבות, אך לא רק, מחיר הודעות SMS, חיסיון חשבוניות קניית הודעות SMS, תוכן כל משא ומתן שניהלו הצדדים ביניהם ובכלל.

22.1.          למעט ציות לחובת גילוי על פי חוק, צו בית משפט, או שיקול דעת שהגילוי מתחייב מדרישות הדין והפסיקה.

אחריות המשתמש

23.  העברת ההודעות ממחשב השולח אל הנמענים מתבצעת באופן אוטומטי ללא מגע יד אדם אשר על כן המשתמש מתחייב בזאת כי הוא האחראי הבלבדי לכך שלא ישגר הודעות המכילות דבר פרסומת, הודעות שתוכנן מטעה, מאיים, דיבה, או הנוגע לכל פעילות בלתי חוקית או הפצתו והעברתו אינם חוקיים.

23.1.          המשתמש מצהיר בזאת כי הוא נושא באחריות הבלעדית למידע בהודעות ומתחייב כי המידע יעמוד בדרישות כל דין והוראות הדין וכי מבלי לפגוע מכלליות האמור, לרבות, אך לא רק, לא יהיה בו משום לשון הרע ו/או פגיעה ברגשות הציבור ו/או הפרה של דיני הפרטיות ו/או של זכויות צד שלישי כל שהוא, ו/או חומר גס ו/או דברי הסתה ו/או חומר הנוגע לפעילות בלתי חוקית. "הוראות הדין" בהסכם זה משמע – כל הוראת דין או הנחיה של רשות מוסמכת, שיש לה נגיעה לעניין נשוא הסכם זה ולאופן קיום התחייבויות המשתמש על פי הסכם זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש הינו האחראי הבלעדי בכל דבר ועניין הקשור בתוכן ההודעות, וכל זאת באופן השולל שלילה מוחלטת ומסיר לחלוטין מהחברה מפעילת האתר ומכל מפעיל סלולארי כל אחריות בעניין.

הגבלת אחריות כללית

24.  גולדמן יעשה כל שביכולתו על מנת להבטיח רציפות עבודתה וזמינותה של מערכת השליחה כצינור תקשורתי בלבד. גולדמן מצהיר בזאת שמערכת השליחה משמשת כצינור תקשורתי בלבד ואינו אחראי בשום אופן על רישוי על פי דין של מאגרי המידע של המשתמש כאמור בסעיף 19 לעיל, פעולתם וזמינותם של מערכות המשתמש, האינטרנט, חברות הסלולאר והטלפונים של הנמענים. אין אחריות לנזקים - בשום מקרה לא יישא גולדמן באחריות כל שהיא לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש או מחוסר אפשרות להשתמש במערכת השליחה כתוצאה מתקלה, נפילה ו/או עצירת המערכת ו/או תחזוקת המערכת ו/או כל נזק לצד שלישי שיגרם מהודעה כל שהיא שהעביר המשתמש באמצעות מערכת השליחה, המשתמש לבדו, האחראי הבלעדי, והוא שנושא בכל הנזקים, לרבות וכולל תשלום נזקים שיגרמו לגולדמן או לחברות הסלולאר משיגור הודעות SMS בלתי מורשות ו/או מזיקות על ידי המשתמש. לצורך כך המשתמש מתחייב לרכוש ולקיים באופן קבוע ורצוף ביטוח שירשם לטובת חברת גולדמן תקשורת בע"מ אשר יכסה כל נזק אפשרי העשוי לנבוע כתוצאה משליחת כל הודעת SMS  כל שהיא כולל הנזקים המנויים בסעיף זה.

24.1.          המשתמש פוטר בזה ומעניק חסינות והגבלת אחריות כללית לפי סעיפי הסכם זה לחברת גולדמן תקשורת בע"מ, למנהליה, עובדיה, וכל מי מטעמה הקשור בעניין הפעלת מערכת שליחת הודעות  SMS והשימוש בה.

פיצוי ושיפוי

25.  המשתמש מתחייב בזאת לפצות ולשפות את חברת גולדמן תקשורת בע"מ  מייד עם הדרישה הראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, פגיעה בשם טוב, פגיעה במוניטין, לרבות כל תשלום והוצאה שיגרמו לגולדמן בקשר לכל שימוש או פעולה של המשתמש באתר ובתוכנות ו/או בקשר להפרת האמור בתנאי השימוש, לרבות הוצאות משפטיות, שכ"ט עו"ד וקנסות, והכל בתוספת ריבית והצמדה כדין. למען הסר ספק, האמור בסעיף זה חל גם על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי כנגד חברת גולדמן תקשורת בע"מ.

25.1.          המשתמש מתחייב בזאת לשפות באופן מידי עם הדרישה הראשונה את חברת גולדמן תקשורת בע"מ ואת נושאי המשרה המנהלים והעובדים בחברה, בשל כל נזק, הפסד, התחייבויות שתעשה החברה, פשרות והוצאות, לרבות אך לא רק - כולל כל הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בשל כל תביעה או דרישה הנובעת מהפרה כל שהיא לרבות הפרה לכאורה של הסכם זה ו/או של האמור בהסכם זה, הנובעת מתוכן או תוצאות של הודעות SMS שהופצו על ידי המשתמש באמצעות האתר או התוכנות או הנובעת בכל דרך אחרת או הקשורה לשימוש שעשה המשתמש באתר.

פיצויים

26.  המשתמש מתחייב בזה לפצות באופן מידי עם קבלת הדרישה הראשונה את חברת גולדמן תקשורת בע"מ בגין כל נזק שייגרם לה בגין כל גלישה ו/או שימוש שעשה המשתמש באתר או בתוכנות למטרות בלתי חוקיות, באופן בלתי חוקי, ו/או באופן שאינו עולה בקנה אחד עם תנאי הסכם זה, פיצויים אלה יכללו פיצויים בשל כל נזק מכל סוג, לרבות ישיר, עקיף, מיוחד, נלווה, תוצאתי או נזק בשל הסתמכות.

26.1.          במידה והחברה תיתבע לדין בקשר עם הפרת תנאי השימוש על ידי משתמש, החברה שומרת על זכותה לנהל את ההגנה בעצמה בהליכים שינקטו כנגדה, והמשתמש מתחייב בזאת לשתף פעולה עם החברה בכל הליך משפטי כאמור.

26.2.          התחייבויות המשתמש לפצות ולשפות את החברה כאמור בתנאי שימוש אלה יישארו בתוקפן ללא כל הגבלת זמן גם לאחר סיום הגלישה באתר ו/או סיום השימוש בתוכנות, ובלבד שעילת הפיצוי ו/או השיפוי קשורה לגלישה ו/או לשימוש באתר ו/או לפעילות באתר ולשימוש בתוכנות.

חלות ההסכם

27.  הסכם זה יחול על כל פעולה של המשתמש באתר ועל כל ההודעות שמשתמש ירכוש וישלח. החברה רשאית לבטל ולהפסיק את השירות בכל רגע נתון. הסכם זה בא במקום כל הסכם קודם והוא ההסכם המלא בין הצדדים, כל תנאי הסכם זה יישארו בתוקף ויחייבו את הצדדים גם לאחר הפסקת השירות. בין חברת גולדמן תקשורת בע"מ והמשתמש ובין כל מי מעובדיו או קבלניו של המשתמש מתקיימים יחסי מוכר וקונה בלבד שאין בהם שום יחסי עובד מעביד, חברת גולדמן תקשורת בע"מ לא תהיה חייבת למשתמש לעובדיו ולקבלניו דבר, המשתמש לבדו אחראי לכל מחדליו.

השימוש בתוכנות השליחה באתר

28.  השימוש בתוכנות באתר ניתן ללא תשלום, המשתמש מאשר בחתימתו על הסכם זה שתוכנות השליחה יתוחזקו ויעודכנו על ידי גולדמן בלבד. ומתחייב לא לפרוץ, לשנות, לתקן, לחבל או להעתיק או להעביר לאחר בכל דרך שהיא את תוכנות השליחה של גולדמן או להשתמש בהן במזיד או בניגוד לדין. המשתמש מאשר בזאת לגולדמן לצורך עריכת החשבון וזיהוי מקור ההודעות ששלח לזהות, לאסוף ולרשום באתר את כתובת ה-IP ממנה נשלחו ההודעות ואת מספר הזיהוי המוטבע בציוד האלקטרוני ממנו שיגר המשתמש את ההודעות. והמשתמש מצהיר בזה כי הוא מסכים ומקבל כי נתונים אלה יהוו הוכחה מכרעת למקור ההודעות ולזהות בעל החשבון שולח.

כללי

29.  כל החומר המופיע באתר במערכות ובתוכנות השליחה, לרבות, אך לא רק, לוגו החברה, השמות, סימני המסחר, סמלים, הסכם זה, תקנון החברה, תנאי השימוש, תכני תוכנות השליחה, תכני האתר בכללותם, גרפיקה, תמונות, טבלאות, מידע, טקסטים, קבצי מדיה, וידאו ואחרים, הינם קניינה הרוחני של החברה והם מוגנים בזכויות יוצרים כאשר חל איסור מוחלט על העתקתם או שימוש בהם.

29.1.          מותנה, מוסכם ומוצהר בזה כי הסכם זה כפוף לחוקי מדינת ישראל בלבד. לגבי כל מחלוקת הנובעת מהשימוש במערכות השליחה ו/או באתר או הקשורה בתוכנות השליחה ו/או באתר תחול סמכות שיפוט בלעדית לבתי המשפט בכפר סבא. השימוש באתר ובתוכנות השליחה אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לתנאים ולהתניות הכלולים בהסכם זה, לרבות אך ללא הגבלה - האמור בפסקה זאת. המשתמש מאשר בזה כי לא מתקיימים כתוצאה מהסכם זה או כתוצאה מהשימוש בתוכנות השליחה ובאתר קשרי יזמות משותפת, שותפות, העסקה או סוכנות בין המשתמש לבין חברת גולדמן תקשורת בע"מ. חברת גולדמן תקשורת בע"מ תהא רשאית להסב הסכם זה ואת כל הזכויות והחובות הנובעות ממנו, למועבר של כל או רוב נכסיה, אם באמצעות מכירה, מיזוג ו/או בכל דרך אחרת. אם ייקבע על-ידי בית משפט מוסמך, מכל סיבה שהיא, כי הוראה כלשהי מהוראות הסכם זה לרבות כל תנאי או תניה אינה ניתנת לאכיפה באופן ובהיקף הקבוע בה, או אינה ניתנת לאכיפה כלל, לא יהיה בכך כדי לפגוע ביתר הוראות הסכם זה שתעמודנה בתוקפן. יתרה מכך, אם ייקבע על-ידי בית משפט מוסמך, מכל סיבה שהיא, כי הוראה כלשהי מהוראות הסכם זה לרבות כל תנאי או תניה אינה ניתנת לאכיפה באופן ובהיקף הקבוע בה, יתבקש אותו בית משפט מוסמך לתת לאותה הוראה את התוקף המרבי הניתן על-פי דין ולהורות על אכיפתה במידה המרבית האפשרית על-פי דין. ויתר צד אחד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו על פי הסכם זה במקרה מסוים, לא ילמדו מכך לגבי כל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויות של אותו צד על פי הסכם זה. הסכם זה מהווה את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש לבין חברת גולדמן תקשורת בע"מ בקשר עם השימוש באתר בתוכנות ובמערכות השליחה ובכל הקשור לשליחת הודעות SMS והוא מבטל כל התקשרות או הצעה קודמת או עכשווית, בין במתכונת אלקטרונית ובין בעל-פה או בכתב, שהוחלפו בין המשתמש וחברת גולדמן תקשורת בע"מ בקשר לשימוש בו במערכות השליחה ובתוכנות ושליחת הודעות SMS מהתוכנות. גרסה מודפסת של הסכם זה ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית תהווה ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים או הקשורים בהסכם זה במידה שווה ובאותם תנאים החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת. חברת גולדמן תקשורת בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להכניס מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות הכלולות בהסכם זה ללא כל הודעה מוקדמת. נוסח ההסכם כפי שהוא מתפרסם באינטרנט הוא הנוסח המחייב ועל המשתמש לבדוק ולפעול לפי הנוסח העדכני שמתפרסם באינטרנט. הנוסח המעודכן של הסכם זה יופיע כל העת באתר ויהיה זמין לכל.

אישור ההסכם

30.  הסכם זה משקף באופן מדויק את ההסכם השלם והמלא בין הצדדים, לא קיימות כל הסכמות אחרות, לא בע"פ ולא בכתב, ככול שהיו כאלו יש לראותן כמבוטלות ומוחלפות על ידי הסכם זה.

30.1.          באם אתה המשתמש אינך מסכים לתנאי הסכם זה או לתנאי מסוים כל שהוא בהסכם זה, אל תמשיך לגלוש באתר, צא מהאתר ומהתוכנות, אינך רשאי להשתמש באתר ובתוכנות, על תתחיל כלל להשתמש באתר ואל תשתמש כלל במערכת לשליחת הודעות SMS.

30.2.          באישור ההסכם מאשר המשתמש את התנאים וההגבלות לעיל, ומצהיר כי הוא בגיר מעל גיל 18 שנים כשיר מבחינת כל דין לחתום ומורשה החתימה והמוסמך לחתום ולהתחייב בשם המשתמש ומבין שקבלת התנאים לעיל חל על המשתמש ומחייב אותו.

30.3.          בעצם הסכמתו של המשתמש להשתמש במערכת מאשר המשתמש כי קרא והבין את כל סעיפי ההסכם וכי הוא פוטר ומסיר מעל גולדמן כל אחריות נזיקית לכל נזק ותביעת נזיקין מכל סוג ומכל מין וכי הוא נוטל על עצמו בבלבדיות את כל האחריות המלאה לכל נזק בהתאם לכל תנאי ההסכם.

30.4.          רישום שעשה המשתמש לאתר והמשך גלישה ושימוש באתר מהווה אישור המשתמש כי קרא הסכים והבין תנאי הסכם זה ומהוה הסכמה מלאה והתחייבות המשתמש לכל תנאי הסכם זה ויראה כחתימת המשתמש על ההסכם.